NBE - Natural Bio Force Effect

НБЕ - Органични ,Органоминерални, Микробни Торове за земеделието

Ново поколение биостимуланти пакети почва, хранене и защита на растенията. Нано технология. Производство на торове " НБЕ"

Характеристики  - Приложения - Декларирано съдържание

Органични, Органоминерални, Микробни торове с широко приложение в земеделието