NBE - Natural Bio Force Effect

НБЕ - Органични ,Органоминерални, Микробни Торове за земеделието

Ново поколение биостимуланти пакети почва, хранене и защита на растенията. Нано технология. Производство на торове " НБЕ"

Характеристики - Приложения - Декларирано съдържание

Органични, Органоминерални, Микробни торове с широко приложение в земеделието

Ягода - Почвен тор и биостимулаториМалина -  Почвен тор и биостимулаториПшеница - Ечемик - Ръж - Овесени -  Почвен тор и биостимулаториЛавандула -  Почвен тор и биостимулаториСлънчоглед -  Почвен тор и биостимулаториПочвен тор и биостимулатори от ново поколение
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image