Официален представител за България и Европа

"NBE- NATURAL BIO EFFECT"

Органични, Органоминерални, Микробни торове с широко приложение в земеделието

"Джансам" ЕООД

гр.Лозница 7290

ул. "Пенчо Кубадински" N 12

за поръчки

тел. 0988 372 554

Ибрахим Сами Салим

e-mail : djansam_eood@abv.bg

www.nbe-biotor.bg

www.nbe-biotor.com


FB: Биоторовенатуралефект Биоторове


Дистрибутор за Южна България :

Казанлък

Кадън Алил Чука

тел. 0894 995 596