Официален представител за България и Европа

 "NBE- NATURAL BIO EFFECT"

Органични, Органоминерални, Микробни торове с широко приложение в земеделието

"Джансам" ЕООД 

 гр.Лозница 7290 

 ул. "Пенчо Кубадински" N 12 

за поръчки 

 тел.  0988 372 554  

Ибрахим Сами Салим

             e-mail : djansam_eood@abv.bg       

www.nbe-biotor.bg     

 www.nbe-biotor.com    


                                                                               FB: Биоторовенатуралефект Биоторове


Дистрибутор за Южна България : 

гр. Пловдив

Сунай Исмаил

Солак Агро ООД

тел +359 888 426 033